Gelukkig niet erg gedetailleerd. Duizenden dode mussen op een kar. Mao's grote plan ging niet hard genoeg, vanuit de partijtop kreeg hij kritiek op de trage gang van zaken. Hij dacht als volgt.. mussen eten graan, dus als alle mussen gedood worden dan hebben we meer graan. Gemakshalve vergat hij dat mussen wel een sprinkhaantje lusten. Het gevolg was een enorme sprinkhanenplaag en hongersnood.
En natuurlijk werd dit weer zo snel mogelijk ongedaan gemaakt en werd de mus weer beschermd, maar tot op heden is het merkbaar dat er een verschrikkelijke slachting heeft plaatsgevonden bij de vogeltjes.
Mao's mussen